SeniorSmart
SeniorSmart for økt aktivitet, livsglede og mindre ensomhet

Det er aldri for sent å lære!

Vi fortsetter med dataopplæring for de som vil lære seg mer nå i sommervarmen. Instruktør er Sigurd Helberg, student fra Verdal. Dett er et gratis tilbud til seniorer fra SeniorSmart!

I mai har det blitt kjørt kurs i videokonferanse med Zoom og Teams, bruk av sosiale medier som Facebook, søking på Internet i Google, Nasjonalbiblioteket, avisarkiver mm og i juni blir det kjørt mange korte kurs med temaer som har kommet opp etter ønske fra deltagerne.

 

Program for dataopplæring

  • Zoom Grunnleggende 
  • Teams grunnleggende fortsettelse 
  • Personvern og sikkerhet ved bruk av data og internett 
  • Apper. Hvordan laster jeg ned og bruker. Hva finnes? 
  • Oversetting. Hvilke muligheter har jeg for å oversette med datamaskin/mobil 
  • Skylagring. Hva er skylagring og hvordan bruker jeg det? 
  • Lagring og filhåndtering. Grunnleggende om det å lagre dokumenter/bilder på datamaskinen. Lage mapper og manøvrere seg igjennom en harddisk.  

 

Du kan fortsatt bli med en av dagene eller så mange dager du vil. Opplæringen foregår over nett. Det eneste du trenger er å bruke en PC, et nettbrett eller en mobiltelefon og trykke på en lenke som du får tilsendt så blir du automatisk koblet opp med lyd og bilde.

Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjemaet du finner her: Påmelding dataopplæring

Velkommen til å lære mer om data!

 

 


Hyggelig med omtale fra Google!

Teknologi for å motvirke ensomhet

Google lanserer i disse dager en ny versjon av Google Workspace for Non-Profit. Dette er et program fra Google som når ut til 375 000 organisasjoner i 60 ulike land og som gir organisasjonene tilgang til nyttige verktøy fra Google.

En av våre moderorganisasjoner, ISFO – Innherred Seniorforum er medlem av Googles Non-for-Profit-program. Veldig artig at Innherred Seniorforum med sine prosjekter mot ensomhet, bl.a. SeniorSmart, blir lagt merke til og profilert av Google gjennom Googles internasjonale kanaler ut til mange millioner mennesker! Av over 150 000 prosjekter/organisasjoner valgte Google å fremheve ISFO. Flere blogginnlegg og Twittermelding vil komme fra Google om ISFOs bruk av teknologi for eldre.

Innherred Seniorforum er en organisasjon for aktive seniorer i kommunene Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta. SeniorSmart er en app som er utviklet sammen med SeniorIKT i Trondheim og med støtte fra Helsedirektoratet.


Nytt fra SeniorSmart

I samarbeid med SeniorIKT Trondheim, Innherred Seniorforum og NTNU starter vi nå opp med utvidede tilbud for seniorer:

Savner du noen flere å snakke med?

Bli med i en av våre uformelle samtalegrupper mellom unge og eldre. Mange eldre kan av og til være ensomme eller savne noen å snakke med. Sammen med NTNU Helsefag starter vi opp med samtalegrupper om løst og fast mellom unge og eldre. Studentene går på sykepleierlinja ved NTNU og de trenger å lære seg å snakke med eldre før de skal ut i arbeidslivet. Mange eldre synes det kan være hyggelig å få en student som samtalevenn slik at dette blir en vinn-vinn-situation for begge parter. Merk at dette ikke er noe helsetilbud, men et tilbud som har spesiell aktualitet nå i koronatider.

For å bli med i en gruppe så må du melde deg på via skjemaet du finner link til nedenfor. Dette blir både hyggelig og nyttig for alle! Det gjelder å ha hode klart og det er fint for eldre å få snakke med unge!
Det første tidspunktet for samtaletreffet bestemmes av studentene, men senere er det gruppen selv som avgjør når de vil treffes. Treffet foregår digitalt med lyd og bilde slik at alle kan se og snakke med hverandre. I utgangspunktet så vil det være 2 studenter og 6 eldre i hver gruppe, men sammensetningen kan endres.

Det blir veldig enkelt å bli med. Etter at dere har meldt dere på så vil dere på tilsendt en epost fra en av studenten med en lenke som dere bare trykker på for bli med. Det er best om dere bruker en PC for å få et stort bilde når dere skal se de andre, men mobil eller nettbrett vil også fungere.

Påmelding til samtalegruppe

Her er en video som forklarer mer om prosjektet


Trenger du å lære mer om data eller er det noe du lurer på?

Nå starter vi opp utvidet hjelp for å få flest mulig eldre til å bruke data til ting som kan være nyttige i dagliglivet. På grunn av koronaen så kan vi ikke møtes fysisk, men vi skal prøve så godt vi kan via digitale hjelpemidler. Det første kurset dere bør igjennom er derfor hvordan dere kobler dere opp med lyd og bilde på PC, mobil eller nettbrett slik at der får kontakt med kurslederen. Til å kjøre kursene har vi 3 hyggelige studenter samt 2 seniorer slik at det kan bli ulike kursledere hver gang. Vennligst kryss av i påmeldingsskjemaet hva du er mest interessert i. Den første kursdagen bestemmes av oss, men senere kan deltagerne i de ulike kursene være med og bestemme tidspunktene.

Det blir veldig enkelt å bli med. Etter at dere har meldt dere på så vil dere på tilsendt en epost med en lenke som dere bare trykker på for bli med. Det er best om dere bruker en PC for å få et stort bilde når dere skal se de andre, men mobil eller nettbrett vil også fungere.

Datahjelp

 


 

SeniorSmart – appen for økt aktivitet, trivsel, glede og mindre ensomhet!

Det er svært mange som er ensomme i dagens samfunn, både unge og eldre. Ensomhet kan gå utover både vår fysiske og psykiske helse.

Det er viktig for oss å kunne gå på tur sammen eller oppleve en fotballkamp eller konsert sammen. Slik tenkte vi også når vi startet utviklingen av SeniorSmart, vi ville lage en enkel app på telefonen slik at eldre lett kunne finne fram i de ulike tilbud i nærheten og delta på aktiviteter sammen med andre. Men, så kom koronaen. Vi kunne ikke lenger ha de fysiske møtene og opplevelsene sammen og vi måtte lete etter måter å gjøre det på digitalt.

Heldigvis fungerer SeniorSmart både for fysiske og digitale arrangement. Sammen med eldre har vi utviklet løsningen slik at den skal være så enkel som mulig. Slik det er nå så får brukerne opp tilbudene i SeniorSmart-appen, eller eventuelt via epost. I SeniorSmart beskriver vi arrangementet med tekst, bilder, informasjon om tid og sted samt en lenke som det bare er å trykke på for å bli med på det digital arrangementet. Det fungerer alltid, uten at det trengs å installeres noe program eller foretas en komplisert innlogging. Det fungerer også på alle plattformer, mobiltelefon, nettbrett, PC eller SmartTV. Dersom du f.eks. får opp en konsert eller foredrag på mobilen så trenger du kanskje hjelp første gangen for å få det over på en TV. Konserter gjør seg best på en stor skjerm.

 

Eldre er ikke redd for ny teknologi!

I våre moderforeninger som står bak SeniorSmart, SeniorIKT Trondheim og ISFO – Innherred Seniorforum, har vi lenge drevet en bevist opplæring i teknologi for medlemmene. I en fersk spørreundersøkelse blant 1200 medlemmer i ISFO svarer over 90 % at de ønsker digitale tilbud og over 60 % tror at det bidrar til at de blir mindre ensomme.

Hele 91,2 % sa at de fortsatt ønsket digitale tilbud. Bare 2 % ville ikke ha digitale tilbud

Det er veldig positivt at nesten alle mener at de blir mindre ensomme av å få regelmessige digitale tilbud. 56,4 % svarte ubetinget ja, 29,6 % svarte vet ikke og bare 5 % mente det ikke hadde noen betydning

92,3 synes det er lett se våre digitale tilbud. For å se de digitale tilbudene har vi utviklet metoder slik at det skal være enkelt for seniorene å koble seg opp og se tilbudene. Teknisk gjøres dette ved at tilbudene blir lagt ut på Youtube. Dette har fungerte veldig bra og for de som skal se på så er det bare å trykke på en lenke for å koble seg opp, enten det er på en mobiltelefon, et nettbrett, PC eller en nyere SmartTV

 

Mange eldre er ensomme og hele 64,8 % svarer at de ser på de digitale tilbudene alene.

 

Tidligere har batchelorstudenter sykepleie ved NTNU fulgt grupper med eldre som har brukt og som ikke har brukt SeniorSmart for å finne tilbud. Konklusjonene fra undersøkelsene er at de som har brukt SeniorSmart har blitt mer sosial og mindre ensomme.

Ta gjerne ibruk SeniorSmart som et redskap mot ensomhet i din kommune. Eldre vil gjerne ha informasjon og tilbud om lokale konserter, foredrag og aktiviteter og kommunen og frivillige organisasjoner kan legge inn dette i appen. SeniorSmart bruker geolokasjon, dvs mobilen vet hvor du er og SeniorSmart kan finne tilbud nær deg, i den egen kommune, i ditt eget fylke, i Norge eller i verden.

På foredrag/konserter o.l. hvor det skal betales har vi gode erfaringer med å bruke VIPPS eller ved å henvise til arrangørens betalingsside.

Her er eksempler på tilbud om opplevelser som har blitt lagt ut i SeniorSmart


Prosjektet har støtte fra Helsedirektoratet og det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet gjennom en tilskuddsordning for å finne teknologiske hjelpemidler mot ensomhet.

Eierne er Foreningen SeniorSmart, registrert i Frivillighetsregisteret og med 2 moderforeninger, Senior IKT Trondheim og Innherred Seniorforum med tilsammen om lag 1200 medlemmer.

Prosjektet har hatt et tett samarbeid med NTNU hvor studenter fra teknologi har utviklet appen og studenter fra helsefag har fulgt grupper som har brukt SeniorSmart og grupper som ikke har brukt et slikt verktøy for å undersøke om appen virker etter sin hensikt. Løsningen er pilotert i Trondheim med godt resultat. Prosjektet bygger på erfaringer fra EU-prosjektet Co-Living i AAL-programmet: Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly

 
App på mobil eller nettbrett

SeniorSmart er en app på mobiltelefon eller nettbrett som gir deg lett oversikt over aktiviteter som passer for seniorer både i ditt nærområde eller andre steder hvor du kan tenke deg å  dra. 

Appen er utviklet i nært samarbeid med studenter fra NTNU
.

Finne fram til og delta på aktiviteter

SeniorSmart motvirker ensomhet ved å gi deg mulighet for å finne og delta på aktiviteter

SeniorSmart har mange likheter med sosiale apper som Facebook, men vi valgte å utvikle en egen app fordi vi ønsket å ha full kontroll over data slik at vi kunne ivareta personvernet til de som bruker appen. 
Motvirke ensomhet med sosial deltagelse

Det er mange som er ensomme i dagens samfunn, både unge og eldre. Forskning, har vist at ensomhet er farlig for helsa og gir deg et kortere liv.

SeniorSmart gir deg oversikt over aktiviteter som passer for deg, enten det er i ditt nærområde eller lengre unna. Du kan melde deg på aktivitetene som tilbyderne har lagt ut, du kan invitere venner med på aktiviteter eller du kan lage deg din egen gruppe som gjør noe aktivt sammen.

Appen installerer du på din egen telefon eller nettbrett og du vil umiddelbart få oversikt over aktiviteter i ditt nærområde. Du kan selv enkelt definere hvor stort ditt nærområde skal være, fra 10 til 100 km og appen finner aktivitetene innen det området du har definert. Du kan også søke på geografiske områder.

I årene framover vil vi få et økende antall eldre i samfunnet, og et synkende antall omsorgs- og helsepersonell. Velferdsteknologi vil bli et viktig redskap. SeniorSmart kan bidra til at eldre kanskje kan opprettholde helsen og bo lengre hjemme.

SeniorSmart virker

Følgeforskningen som ble gjort ved NTNU Helsefag viste at eldre har stor nytte av teknologien. De følte mindre på ensomhet under og etter pilotutprøvingen og har fått et større sosialt nettverk enn tidligere. De fikk en bedre psykisk helse og opplevde en bedre tilværelse.

Bruk av SeniorSmart bidrar til sosialisering og har en positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse. Tiltak som gir bedre helse gir økt livskvalitet for den enkelte
Den viktigste faktoren for et langt og godt liv er å ha et sosialt liv med relasjoner
 

 

 

Welfare technology is about people – not the technology