SeniorSmart
SeniorSmart for økt aktivitet, livsglede og mindre ensomhet

SeniorSmart - appen for økt aktivitet, trivsel, glede og mindre ensomhet!

Det er svært mange som er ensomme i dagens samfunn, både unge og eldre. Ensomhet kan gå utover både vår fysiske og psykiske helse.

 

Det er like viktig å være sunn i toppen som i kroppen, sier de i Hodebra-prosjektet fra Folkehelsealliansen. Du kan lese mer om dette prosjektet her: Hodebra-prosjektet!

Det er viktig for oss å kunne gå på tur sammen eller oppleve en fotballkamp eller konsert sammen. Slik tenkte vi også når vi startet utviklingen av SeniorSmart, vi ville lage en enkel app på telefonen slik at eldre lett kunne finne fram i de ulike tilbud i nærheten og delta på aktiviteter sammen med andre. Men, så kom koronaen. Vi kunne ikke lenger ha de fysiske møtene og opplevelsene sammen og vi måtte lete etter måter å gjøre det på digitalt.

 

SeniorSmart fungerer både for fysiske og digitale arrangement

Heldigvis fungerer SeniorSmart både for fysiske og digitale arrangement. Sammen med eldre har vi utviklet løsningen slik at den skal være så enkel som mulig. Slik det er nå så får brukerne opp tilbudene i SeniorSmart-appen, eller eventuelt via epost. I SeniorSmart beskriver vi arrangementet med tekst, bilder, informasjon om tid og sted samt en lenke som det bare er å trykke på for å bli med på det digital arrangementet. Det fungerer alltid, uten at det trengs å installeres noe program eller foretas en komplisert innlogging. Det fungerer også på alle plattformer, mobiltelefon, nettbrett, PC eller SmartTV. Dersom du f.eks. får opp en konsert eller foredrag på mobilen så trenger du kanskje hjelp første gangen for å få det over på en TV. Konserter gjør seg best på en stor skjerm.

 

Eldre er ikke redd for ny teknologi!

I våre moderforeninger som står bak SeniorSmart, SeniorIKT Trondheim og ISFO - Innherred Seniorforum, har vi lenge drevet en bevist opplæring i teknologi for medlemmene. I en fersk spørreundersøkelse blant 1200 medlemmer i ISFO svarer over 90 % at de ønsker digitale tilbud og over 60 % tror at det bidrar til at de blir mindre ensomme.

 

SeniorSmart fungerer

Tidligere har batchelorstudenter sykepleie ved NTNU fulgt grupper med eldre som har brukt og som ikke har brukt SeniorSmart for å finne tilbud. Konklusjonene fra undersøkelsene er at de som har brukt SeniorSmart har blitt mer sosial og mindre ensomme.

 

Ta i bruk SeniorSmart!

Vi vil gjerne at alle landets kommuner skal ta ibruk SeniorSmart som et redskap mot ensomhet for sine eldre. Eldre vil gjerne ha informasjon og tilbud om lokale konserter, foredrag og aktiviteter og kommunen og frivillige organisasjoner kan legge inn dette i appen. SeniorSmart bruker geolokasjon, dvs mobilen vet hvor du er og SeniorSmart kan finne tilbud nær deg, i den egen kommune, i ditt eget fylke, i Norge eller i verden.

 

Mye godt digitalt innhold

Youtube, NRK samt lokale og nasjonale kulturaktører tilbyr svært mye interessant innhold som seniorer. Dette er et utmerket tilbud som seniorer kan ha stor glede av. På Innherred Seniorforums Youtube-kanal finnes det tusenvis av tilbud med både egenprodusert innhold og annet innhold som er fritt tilgjengelig som turforslag, foredrag, teater, film, musikal, opera, humor, nyttige tips, livssyn, kultur, naturprogram, norske forfattere, lokalhistorie, mat og oppskrifter og mye mer. Dere kan se kanalen her: ISFOs Youtubekanal.

På foredrag/konserter o.l. hvor det skal betales har vi gode erfaringer med å bruke VIPPS eller ved å henvise til arrangørens betalingsside.

I jula 2020 la vi ut et større program med ulikt innhold for hver dag.

 

Last ned SeniorSmart-appen til din mobiltelefon eller nettbrett så kan du finne noe nyttig eller hyggelig du kan se på eller delta på!

Se videoen om SeniorSmart!


Prosjektet har støtte fra Helsedirektoratet og det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet gjennom en tilskuddsordning for å finne teknologiske hjelpemidler mot ensomhet.

Eierne er Foreningen SeniorSmart, registrert i Frivillighetsregisteret og med 2 moderforeninger, Senior IKT Trondheim og Innherred Seniorforum med tilsammen om lag 1200 medlemmer.

Prosjektet har hatt et tett samarbeid med NTNU hvor studenter fra teknologi har utviklet appen og studenter fra helsefag har fulgt grupper som har brukt SeniorSmart og grupper som ikke har brukt et slikt verktøy for å undersøke om appen virker etter sin hensikt. Løsningen er pilotert i Trondheim med godt resultat. Prosjektet bygger på erfaringer fra EU-prosjektet Co-Living i AAL-programmet: Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly

 

App på mobil eller nettbrett

SeniorSmart er en app på mobiltelefon eller nettbrett som gir deg lett oversikt over aktiviteter som passer for seniorer både i ditt nærområde eller andre steder hvor du kan tenke deg å  dra. 

Appen er utviklet i nært samarbeid med studenter fra NTNU

.

Finne fram til og delta på aktiviteter

SeniorSmart motvirker ensomhet ved å gi deg mulighet for å finne og delta på aktiviteter

SeniorSmart har mange likheter med sosiale apper som Facebook, men vi valgte å utvikle en egen app fordi vi ønsket å ha full kontroll over data slik at vi kunne ivareta personvernet til de som bruker appen. 

Motvirke ensomhet med sosial deltagelse

Det er mange som er ensomme i dagens samfunn, både unge og eldre. Forskning, har vist at ensomhet er farlig for helsa og gir deg et kortere liv.

SeniorSmart gir deg oversikt over aktiviteter som passer for deg, enten det er i ditt nærområde eller lengre unna. Du kan melde deg på aktivitetene som tilbyderne har lagt ut, du kan invitere venner med på aktiviteter eller du kan lage deg din egen gruppe som gjør noe aktivt sammen.

Appen installerer du på din egen telefon eller nettbrett og du vil umiddelbart få oversikt over aktiviteter i ditt nærområde. Du kan selv enkelt definere hvor stort ditt nærområde skal være, fra 10 til 100 km og appen finner aktivitetene innen det området du har definert. Du kan også søke på geografiske områder.

Demografisk utvikling

I årene framover vil vi få et økende antall eldre i samfunnet, og et synkende antall omsorgs- og helsepersonell. Velferdsteknologi vil bli et viktig redskap. SeniorSmart kan bidra til at eldre kanskje kan opprettholde helsen og bo lengre hjemme.

SeniorSmart virker

Følgeforskningen som ble gjort ved NTNU Helsefag viste at eldre har stor nytte av teknologien. De følte mindre på ensomhet under og etter pilotutprøvingen og har fått et større sosialt nettverk enn tidligere. De fikk en bedre psykisk helse og opplevde en bedre tilværelse.

Bruk av SeniorSmart bidrar til sosialisering og har en positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse. Tiltak som gir bedre helse gir økt livskvalitet for den enkelte

Den viktigste faktoren for et langt og godt liv er å ha et sosialt liv med relasjoner
 

Welfare technology is about people – not the technology

Findings from the research at NTNU showed that elderly people experienced increased sosial activity and increased social network using application like SeniorSmart. Those who had previousely felt loneliness described less experience of loneliness in the period during the pilot testing.

The informants during the study at NTNU explained the lack of social network as a couse of their lonliness. The study shows a connection between social activity, sicial network and lonliness. Interest in learning about technological tools, as well as initating contact with others, was mentioned as important features to benefit from the application.


Send inn skjemaet for å komme i kontakt med oss


Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

 

 

 

Samarbeidspartnere teknologi og helse

 

 

 

Samarbeid med ungt entreprenørskap

 

 

 

 

SeniorSmart er registrert i Frivillighetsregistret. Seniorsmarts moderorganisasjoner er Foreningen Senior IKT Trondheim og Innherred Seniorforum