SeniorSmart
SeniorSmart for økt aktivitet og livsgledeSeniorSmart hjelper deg å mobilisere mot ensomhet blant eldre

SeniorSmart

 

SeniorSmart er et verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre

SeniorSmart er en app på mobiltelefon eller nettbrett som gir deg lett oversikt over aktiviteter som passer for seniorer både i ditt nærområde eller andre steder hvor du kan tenke deg å dra.

Appen utvikles i nært samarbeid med studenter fra NTNU.

SeniorSmart motvirker ensomhet ved å gi deg mulighet for å finne og delta på aktiviteterHensikten med SeniorSmart er at appen skal bidra til å motvirke ensomhet.

Det er mange som er ensomme i dagens samfunn, både unge og eldre. Forskning, har vist at ensomhet er farlig for helsa og gir deg et kortere liv.

SeniorSmart gir deg oversikt over aktiviteter som passer for deg, enten det er i ditt nærområde eller lengre unna. Du kan melde deg på aktivitetene som tilbyderne har lagt ut, du kan invitere venner med på aktiviteter eller du kan lage deg din egen gruppe som gjør noe aktivt sammen.

Appen installerer du på din egen telefon eller nettbrett og du vil umiddelbart få oversikt over aktiviteter i ditt nærområde. Du kan selv enkelt definere hvor stort ditt nærområde skal være, fra 10 til 100 km og appen finner aktivitetene innen det området du har definert. Du kan også søke på geografiske områder.

Tilbydere, dvs kommuner, lag og foreninger får tilgang til et web-grensesnitt på PC hvor de enkelt kan legge inn aktiviteter.

 


SeniorSmart er støttet av Helsedirektoratet i Norge og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Appen utvikles i nært samarbeid med studenter ved NTNU. Teknologistudenter står for den teknologiske utviklingen og helsefagstudenter har forsket på om appen fungerer som planlagt og bidrar til mindre ensomhet.

Appen bygger på internasjonale erfaringer fra det europeiske Co-Living-prosjektet i AAL-programmet der mange europeiske land deltok.


I årene framover vil vi få et økende antall eldre i samfunnet, og et synkende antall omsorgs- og helsepersonell. Velferdsteknologi vil bli et viktig redskap og SeniorSmart er en enkel løsning som kan bidra å opprettholde helsen.

Følgeforskningen som ble gjort ved NTNU Helsefag høsten 2017 viste at eldre har stor nytte av teknologien. De følte mindre på ensomhet under og etter pilotutprøvingen og har fått et større sosialt nettverk enn tidligere. De fikk en bedre psykisk helse og opplevde en bedre tilværelse.

Bruk av SeniorSmart bidrar til sosialisering og har en positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse. Tiltak som gir bedre helse gir økt livskvalitet for den enkelte.


Welfare technology is about people – not the technology

Findings from the research at NTNU showed that elderly people experienced increased sosial activity and increased social network using application like SeniorSmart. Those who had previousely felt loneliness described less experience of loneliness in the period during the pilot testing.

The informants during the study at NTNU explained the lack of social network as a couse of their lonliness. The study shows a connection between social activity, sicial network and lonliness. Interest in learning about technological tools, as well as initating contact with others, was mentioned as important features to benefit from the application.