SeniorSmart

Brukere

Brukere av SeniorSmart

 

 

SeniorSmart er først og fremst beregnet for eldre og seniorer som vil finne aktiviteteter de kan delta på og bli mindre ensomme. I utviklingen av SeniorSmart så har vi hatt et tett samarbeid over flere år med grupper av eldre som har prøvd ut og gitt tilbakemeldinger på utforming og tilpassing av appen.

 

 

Unge

SeniorSmart egner seg også for unge, eller spesielt for bruk av unge og eldre for møter over generasjoner