SeniorSmart

Co-Living

Bakgrunn

SeniorSmart startet med at Foreningen Senior IKT Trondheim, sammen med tilsvarende foreninger i andre Europeiske land, deltok i det Europeiske AAL-programmet Co-Living. Gjennom Co-Living fikk vi testet ut og verifisert at denne type sosial interaksjon skaper økt aktivitet og motvirker ensomhet blant eldre.

 

Co-Living

Prosjektet var EU initiert (delvis finansiert gjennom Norges Forskningsråd) hvor samarbeidende institusjoner var Sintef, Phillips, Orbis (driver helseinstitusjoner i Nederland), IKT bedrifter i Spania og Portugal, samt universitet på Kypros. Prosjektet startet med en utforskende tilnærming, spørsmålene som ble stilt var:

  • Hvilke rutiner opplever seniorer i forbindelse med sosial deltagelse?
  • Hva er barrierer for å kunne delta?
  • Kan IKT ha en nytteverdi i forhold til disse utfordringene?
  • Har IKT en nytteverdi kun for de som er vant med å bruke teknologi?
  • Eller er det også en mulighet for uvante IKT brukere?

Gjennom Co- Living-prosjektet fikk hundre personer tilbud om opplæring i IKT og bruk av smarttelefon og/eller lesebrett.

 

Co-living er avsluttet

Co-Living prosjektet er avsluttet, men de verdifulle erfaringene vi har fått fra dette prosjektet er blitt grunnlaget for SeniorSmart.

 

Denne videoen fra Co-Living viser hvordan SeniorSmart fungerer.

Her finner du litt informasjon: Co-Living_poster