SeniorSmart

Ensomhet

 

Motvirke ensomhet

Ensomhet er definert som å oppleve savn av ønsket kontakt med andre. Samtidig kan ensomhet ses på som et allmennmenneskelig fenomen det går an å leve med. Å være ensom, trenger ikke å være det samme som å være alene eller isolert. Man kan være helt alene og fornøyd, eller ha en stor omgangskrets og likevel føle seg ensom.

Allikevel er mennesker med få kontakter oftere ensomme enn dem med stort nettverk. Bare vel én prosent av befolkningen mangler, etter eget utsagn, gode venner, og mangelfulle vennskapsforhold rapporteres flest blant eldre mennesker.

Det er også et faktum at jo eldre man blir, desto større er risikoen for at gode venner faller fra – og at det blir vanskelig å knytte nye vennskapsbånd.

Det bemerkelsesverdige er de som sier de er mest ensom er aldersgruppen over 80 år samt unge mellom 18 og 24 år.

 

Nye Muligheter

Mangel på sosial kontakt og stimulans kan føre til raskere utvikling av kognitiv svikt.

En «ond sirkel» kan med andre ord snus til en «mulighetssirkel», ved hjelp av forebyggende tiltak, innovative grep og riktig og fornuftig bruk av teknologi.

Sosial kontakt

Dersom vi tar et steg inn i mulighetssirkelen, vil vi se at sosial kontakt trekkes frem som ett av de viktigste elementene som kan holde både unge og eldre mennesker friske, og at fysisk aktivitet er sunt for alle aldersgrupper.

 

Meningsfullt

Det er ikke vanskelig å forestille seg at en grå dag kan bli atskillig lysere med en invitasjon på telefonen til en sosial aktivitet, fra dem man ønsker å være sammen med. Skal man på café, er det selvfølgelig like viktig å få opplyst hvem som deltar – som å vite hva som skjer. Det viktigste av alt er kanskje at dette ikke handler om de trauste aktivitetene fra ditt gamle aktivitetssenter, men om aktiviteter du selv har sagt deg interessert i.

Det er viktig å understreke at dette ikke handler om Facebook – at man skal være sosial på nettet. Målet for app-en er ikke at man skal være sosial på mobilen, men at man skal være sosial i den reelle verden.

 

Motivasjonspsykologi

Vi ønsker å oppfordre til både økt sosial kontakt og fysisk aktivitet. Ved hjelp av motivasjons-psykologi skal app-en hjelpe folk til å «komme seg over dørstokken».

 

Å ha et sosialt liv er den viktigste faktoren for å få et godt og langt liv