SeniorSmart

Samarbeidspartnere

Samarbeidet med NTNU

Det har vært viktig for prosjektet med det gode samarbeidet med NTNU. Dette er et samarbeid vi ønsker å fortsette og utvikle etter hvert som det kommer til nye studenter. 

Vi har skapt viktig arenaer hvor unge og seniorer møtes og bidrar til utvikling av appen.

 

Prosjektet har samarbeid med NTNU med 2 institutter:

Institutt for datateknologi og informatikk

Kontaktperson: Førsteamanuensis Jan Harald Nilsen
2 studenter, Kolbjørn Horgheim og Matz Leander Solheim Wiik jobber våren 2017 med prosjektet som en del av sin avsluttende bachelorutdanning ved NTNU. Sommeren 2017 hadde begge studentene sommerjobb for SeniorSmart og høsten 2017 var Kolbjørn Horgheim engasjert gjennom SeniorSmart med utviklingen.

Høsten 2017 hadde vi også 2 nye studenter, Nina og Roger som jobbet med utvikling av transportmodulen som en del av sin bacheloroppgave ved NTNU.

Studentene ved datateknologi er ansvarlige for den teknologiske utviklingen av appen

 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Kontaktperson: Førsteamanuensis Beate Andre og Toril Nervik
2 studenter, Ingrid Dekkerhus og Jula Morenda Rosenlund jobbet våren 2017 med prosjektet som en del av sin avsluttende sykepleieutdanning ved NTNU. Studenten fulgte en gruppe seniorer som brukte appen for å undersøke om appen fungerte slik at eldre ble mindre ensomme. Resultatet av undersøkelsen av oppløftende og vi har fått bevist at appen fungerer i forhold til hensikten.

 

Våren 2018 vil en ny gruppe helsefagstudenter følge opp 2 referansegrupper hvor den ene gruppen skal bruke SeniorSmart og den andre gruppen ikke skal bruke en slik app. Hensikten er å undersøke ytterligere hvilken virkning appen har for å motvirke ensomhet.

 

Utvikling og design

Utvikling og pilotering av løsningene gjøres i samarbeidet med NTNU og studenter fra teknologiutdanningen. Dette samarbeidet er vi godt fornøyd med. På denne måten bringer vi unge utviklere sammen med eldre brukere og får de til å utvikle løsningene sammen.

 

 

Andre samarbeidspartnere

Det er stor interesse for prosjektet og vi ser mange muligheter for videreutvikling og samarbeid.

 

 

Ungt entreprenørskap

Høsten 2017 innledet vi et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag og elever ved 3 videregående skoler:

Verdal Videregående skole, Verdal

KVT – Kristen videregående skole i Trondheim

Katedralskolen i Trondheim

 

Samarbeidet vi har fått til mellom unge og eldre er unikt og i samsvar med Helsedirektoratets ønsker i utlysingen. Vi har ulike former for samarbeid:

  • Unge som hjelper eldre med teknologi og SeniorSmart
  • Unge som lager arrangementer for eldre ved hjelp av SeniorSmart
  • Mediestudenter som produserer informasjonsvideo om SeniorSmart.

 

TSO – Trondheim Symfoniorkester

I 2017 startet vi et svært spennende samarbeid med TSO med sikte på å utvikle en festival for eldre med teknologi, foredrag og kultur. Hensikten er å motvirke ensomhet.

Festivalen ble arrangert i 2018 og den andre i 2019, begge på Royal Garden Hotell og i Olavshallen i Trondheim. Festivalene ble en stor suksess med 600 solgte billetter til foredrag, teknologi og kultur og 1200 solgte billetter til en festforestilling i Olavshallen

Trøndelag fylkeskomune

Fra 2018 så ble de 2 trøndelagsfylkene slått sammen til 1 fylke.

Smart transport prosjektet fortsetter: Prosjektet ser på muligheten for å tilby enkle transportjenester til innbyggerne i Trøndelag. SeniorSmarts nyutviklede transportmodul vil kunne bli sentral.

Forprosjektet er tredelt. Det skal se på muligheter for en felles plattform for bestilling av taxitjenester, en løsning for etterspørselsbasert kollektivtilbud i distriktet, samt en utvikling mot tilbud av mobilitetstjenester for Trondheim og Trøndelag.

Som en del av dette ønsker vi å se på muligheten for å tilby kollektivtrafikk, bildelingsløsninger, samkjøring, bysykler, tog, gangruter osv i en webløsning/ app.

Målsetningen bak arbeidet er å få ned utslippene fra transport, og nå nullvekstmålet, som sier at i storbyene skal all vekst i persontrafikk tas med kollektiv, sykling eller gåing slik at vi får mer effektive og potensielt bedre tjenester i regionen. En tror delingsløsninger vil kunne bygge opp under denne målsettingen, og da er det viktig at brukernes behov settes i sentrum, og at det legges til rette for kundegrupper som ikke er så hyppige brukere av smarttelefon.