SeniorSmart

Teknisk

Teknisk løsning

SeniorSmart ble opprinnelig utviklet som en web-app med React og Metor som rammeverk. I løpet av 2017 ble den flyttet over til en nativ app bygd på det samme rammeverket med React Nativ. Dette er et moderne verktøy, for øvrig det samme som Facebook, Twitter, Instagram og mange av de store internasjonale aktørene bruker. Det gir oss stor skalerbarhet og vi har et stort utvalg (bibliotek) hvor vi kan hente ferdig utviklede komponenter fra.

Databasen som brukes er MongoDB.

Løsningen fungere på alle plattformer (både iOS og Androide smarttelefon, nettbrett eller PC)

Løsning er idag utplassert i skyen slik at den er veldig skalerbar slik at den skal kunne takle alle framtidige brukere som måtte komme til.

SeniorSmart har likheter med Facebook slik at det er lett å kjenne seg igjen. Vi har valgt å ikke velge Facebook som plattform, men en egen lukket applikasjon som vi selv har full kontroll med. Dette er nødvendig for å kunne bl.a. ivareta personvernet og den enkeltes identitet.

 

 

Personvern og sensitive personopplysninger

Ved registreringen som bruker ber vi bare om navn, epostadresse og telefonnummer. Vi samler ikke inn noen sensitive personopplysninger og all informasjon om deltagelse på arrangement automatisk blir slettet fra databasen dagen etter at arrangementet er avholdt.

 

 

 

Brukergrensesnitt

Vi har valgt et svært enkelt brukergrensesnitt. Når du logger deg inn på appen så får du bare opp 4 knapper med 4 enkle valg.

Det er ikke lett å lage gode brukergrensesnitt for vår brukergruppe. Brukergrensesnittene må være enkle, brukervennlige, lett leselig, forståelige og følge kravene til universell utforming. Den betydelige erfaringen vi skaffet oss fra Co-Living har vært til uvurderlig hjelp i den videre utviklingen.

Den videre utvikling vil skje i meget tette samarbeid med brukerne og vi vil selv i stor grad ta ansvaret for denne del av utviklingen og ikke sette det ut til et konsulentselskap.

 

 

Universell utforming

Vi har lagt til grunn kravet om at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn slik at produktet skal kunne brukes av så mange som mulig.