SeniorSmart

Tilbyder

Innholdsleverandører

Vi utfordrer kulturliv, sang, musikk, foredrag, teater, treningsstudio, aviser, organisasjoner, foreninger, myndigheter osv til å sende oss info eller link til innhold som passer godt for seniorer. Vi kan også linke til betalingssider eller bruke VIPPS slik at kulturaktører får betalt for innholdet.

Vi er interessert i alt innhold som kan bidra til at eldre blir mindre ensomme i den vanskelige tiden vi er inne i. Lokalt innhold og stoff vil ha stor interesse. 

Ta kontakt dersom du er en kommune eller en innholdsleverandør som ønsker å vite mer om mulighetene med SeniorSmart. 

 

Kommuner

Kommuner eller organisasjoner kan bruke SeniorSmart til å formidle lokale tilbud til sine innbyggere eller medlemmer. SeniorSmart-appen bruker geolokasjon slik at innholdet kan sorteres på fylke, kommune eller avstand og prioriterer visning av lokalt innhold. Det kan også legges inn informasjon om tjenester som matombringing, vaksiner og andre tjenester og tips.

Samarbeid med tilbydere

For å få utbytte av SeniorSmart så har vi samarbeid med tilbydere; dvs kommuner, offentlige institusjoner og private organisasjoner og eiere av møteplasser i Trondheim og i Levanger og Verdal som er våre kjerneområder for utprøving av SeniorSmart. Etter hvert som bruken av SeniorSmart utvides så må det inngås kontrakt med tilbyderne i de enkelte kommuner eller bydeler.

Kommunen får tilbud om en site-lisens av SeniorSmart som omfatter alle eldre innen kommunen eller bydelen. SeniorSmart er gratis for privat bruk, men tilbyderne må betale for lisens eller for hvert arrangement som de legger inn. 

 

Enkelt web-grensesnitt for innlegging av aktiviteter for tilbyderne

 

 

Hver tilbyder får sin egen brukerkonto

Tilbydere som skal legge inn aktiviteter får en egen brukerkonto hvor de enkelt kan legge inn aktiviteter fra en PC