SeniorSmart

Transport

Transport

Transportmodul er utviklet i pilotversjon


Transportmodulen

Mange eldre blir ensomme pga manglende mulighet for å komme ut og delta i aktiviteter, særlig dersom de ikke lenger kan kjøre bil.

Hvordan eldre skal kunne komme seg fra et sted til et annet er viktig. Noen kjører bil, og noen kjører ikke bil lenger. Sammen med ikt-studenter fra NTNU har vi utviklet en samkjøringsmodul. Studentene har løst problemet på en elegant måte med bruk av geolokasjon og Google Maps hvor de som skal på et arrangement kan avmerke om de kan tilby skyss eller trenger skyss

 

Kobler de som trenger skyss med de som kjører

Genererer kart og kjørerute

Systemet genererer automatisk både kart og kjørerute og sender meldinger til de som trenger skyss om hvem det er som kommer og henter de.

Transportløsningen er ikke sluppet ennå. Vi må ha en grundig uttesting i brukergruppene mht universiell utforming og brukertesting før den blir gjort tilgjengelig. 

 

 

Dialog med taxinæringen

Vi har en dialog med taxinæringen og med skattetaten og vår løsning må naturligvis forholde seg til norske lover og regler.

 

Implementering av transportmodulen

Grunnlaget er lagt for transportmodulen. Den vil kunne bli en revolusjon for eldre, særlig i mer grisgrendte strøk da den løser samkjøringsproblematikken på en elegant måte som vil gjøre det lettere for eldre å komme seg ut.