SeniorSmart

Transport

Transportmodulen

Mange eldre blir ensomme pga manglende mulighet for å komme ut og delta i aktiviteter, særlig dersom de ikke lenger kan kjøre bil.

Hvordan eldre skal kunne komme seg fra et sted til et annet er viktig. Noen kjører bil, og noen kjører ikke bil lenger. I 2017 har vi sammen med studenter fra NTNU jobbet med samkjøringsmodulen. Studentene la fram sitt resultat i januar 2018 og de har løst problemet på en elegant måte hvor de som skal på et arrangement kan avmerke om de kan tilby skyss eller trenger skyss.

Systemet genererer automatisk både kart og kjørerute og sender meldinger til de som trenger skyss hvem det er som kommer og henter de. Hvordan den endelig løsningen vil bli gjenstår å se. Pilotløsningen fungerer, men vi må prøve den ut og tilpasse den til brukergruppen.

Vi har en dialog med taxinæringen og med skattetaten og vår løsning må naturligvis forholde seg til norske lover og regler.

Grunnlaget er lagt for transportmodulen. Den vil kunne bli en revolusjon for eldre, særlig i mer grisgrendte strøk da den løser samkjøringsproblematikken på en elegant måte som vil gjøre det lettere for eldre å komme seg ut.