SeniorSmart
SeniorSmart for økt aktivitet og livsgledeAppen som bidrar til økt sosial kontakt og motvirker ensomhet


SeniorSmart, appen for trivsel, glede og mindre ensomhet!

 

Last ned SeniorSmart-appen til din mobiltelefon eller nettbrett så får du oppdaterte tilbud over hva som er lagt inn i SeniorSmart.

Du kan også se eller laste ned ei liste med de digitale tilbudene som er tilgjengelig i jula. Bare trykk på lenken under så kommer hele lista opp!

Jula med SeniorSmart

 

 

Bruk SeniorSmart og finne noe nyttig eller hyggelig du kan se på eller delta på!

 

Innholdsleverandører

SeniorSmart formidler digitale tilbud som ligger fritt tilgjengelig. Det er bare å trykke på lenken under hvert arrangement/tilbud så kommer arrangementet opp automatisk. Du kan bruke mobil, nettbrett, PC eller SmartTV. Dersom du bruker mobil og gjerne vil ha større bilde og bedre lyd så kan du kjøpe en Chromcast til ca 400 kr og koble til TV-en, eventuelt en Apple-TV boks til ca 1800 kr og så vil du kunne få opp det samme på TV-en som du har på mobilen. Dersom du ikke får det til så få noen til å hjelpe deg første gangen.

Vi utfordrer kulturliv, sang, musikk, foredrag, teater, treningsstudio, aviser, organisasjoner, foreninger, myndigheter osv til å sende oss info eller link til innhold som passer godt for seniorer. Vi kan også linke til betalingssider eller bruke VIPPS slik at kulturaktører får betalt for innholdet.

Vi er interessert i alt innhold som kan bidra til at eldre blir mindre ensomme i den vanskelige tiden vi er inne i. Lokalt innhold og stoff vil ha stor interesse. 

Ta kontakt dersom du er en kommune eller en innholdsleverandør som ønsker å vite mer om mulighetene med SeniorSmart. 

 

Kommuner

Kommuner eller organisasjoner kan bruke SeniorSmart til å formidle lokale tilbud til sine innbyggere eller medlemmer. SeniorSmart-appen bruker geolokasjon slik at innholdet kan sorteres på fylke, kommune eller avstand og prioriterer visning av lokalt innhold. Det kan også legges inn informasjon om tjenester som matombringing, vaksiner og andre tjenester og tips.

 

SeniorSmart ble opprinnelig utviklet for å finne og avtale fysiske møteplasser, men vi ser også at det fungerer godt for digitale møteplasser og formidling av digitalt innhold.

Prosjektet har støtte fra Helsedirektoratet og det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet gjennom en tilskuddsordning for å finne teknologiske hjelpemidler mot ensomhet.

 

 

Les mer om bakgrunnen for SeniorSmart  på dette nettstedet og på våre Facebooksider!

Se vår video om SeniorSmart!

 

SeniorSmart er en app spesielt utviklet for at brukerne skal kunne finne sosiale aktiviteter de kan være med på for å motvirke ensomhet. 

I sin enkleste form finner brukerne relevante aktiviteter i sitt nærmiljø eller på steder de reiser til.  Ved mer avansert bruk kan det opprettes egne aktiviteter for venner, dele opplysninger om hvem som deltar og eventuelt avtale skyss. SeniorSmart linker til sted for kjøp av billetter, men applikasjonen kan også ta seg av påmelding dersom det er ønskelig. De mulige bruksområdene er mange, både for unge og eldre.

Ensomhet er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem med både mange eldre og mange unge som er ensomme. Den nye Stortingsmeldingen Leve Hele Livet fokuserer på problematikken og kommunene blir pålagt å lage løsninger for å hjelpe til å motvirke ensomhet. SeniorSmart er et slikt verktøy, spesielt utviklet for å hjelpe eldre ut av ensomhet.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet som et av de prioriterte områdene i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Eierne er Foreningen SeniorSmart, registrert i Frivillighetsregisteret og med 2 moderforeninger, Senior IKT Trondheim og Innherred Seniorforum med tilsammen om lag 1200 medlemmer.

Prosjektet har hatt et tett samarbeid med NTNU hvor studenter fra teknologi har utviklet appen og studenter fra helsefag har fulgt grupper som har brukt SeniorSmart og grupper som ikke har brukt et slikt verktøy for å undersøke om appen virker etter sin hensikt. Løsningen er pilotert i Trondheim med godt resultat. Prosjektet bygger på erfaringer fra EU-prosjektet Co-Living i AAL-programmet.

SeniorSmart har mange likheter med sosiale apper som Facebook, men vi valgte å utvikle en egen app fordi vi ønsket å ha full kontroll over data slik at vi kunne ivareta personvernet til de som bruker appen. 

Appen ligger tilgjengelig for nedlasting både på Google Play og AppStore.

For å få nytte av appen må aktiviteter være lagt inn for det området som du er i, men for en test så kan du velge et av våre pilotområder Trondheim eller Verdal som geografisk lokasjon for å se hvordan SeniorSmart fungerer.

 

 

SeniorSmart – et prosjekt som viderefører resultatene fra det Europeiske Co-Living-prosjektet: Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly


App på mobil eller nettbrett

SeniorSmart er en app på mobiltelefon eller nettbrett som gir deg lett oversikt over aktiviteter som passer for seniorer både i ditt nærområde eller andre steder hvor du kan tenke deg å dra. 

Appen er utviklet i nært samarbeid med studenter fra NTNU.


Finne fram til og delta på aktiviteter

SeniorSmart motvirker ensomhet ved å gi deg mulighet for å finne og delta på aktiviteterMotvirke ensomhet med sosial deltagelse

Det er mange som er ensomme i dagens samfunn, både unge og eldre. Forskning, har vist at ensomhet er farlig for helsa og gir deg et kortere liv.

SeniorSmart gir deg oversikt over aktiviteter som passer for deg, enten det er i ditt nærområde eller lengre unna. Du kan melde deg på aktivitetene som tilbyderne har lagt ut, du kan invitere venner med på aktiviteter eller du kan lage deg din egen gruppe som gjør noe aktivt sammen.

Appen installerer du på din egen telefon eller nettbrett og du vil umiddelbart få oversikt over aktiviteter i ditt nærområde. Du kan selv enkelt definere hvor stort ditt nærområde skal være, fra 10 til 100 km og appen finner aktivitetene innen det området du har definert. Du kan også søke på geografiske områder.

Tilbydere, dvs kommuner, lag og foreninger får tilgang til et web-grensesnitt på PC hvor de enkelt kan legge inn aktiviteter.

 


Støtte og samarbeidspartnere

SeniorSmart er støttet av Helsedirektoratet i Norge og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Appen utvikles i nært samarbeid med studenter ved NTNU. Teknologistudenter står for den teknologiske utviklingen og helsefagstudenter har forsket på om appen fungerer som planlagt og bidrar til mindre ensomhet.


 

Prosjektbakgrunn

Appen bygger på internasjonale erfaringer fra det europeiske Co-Living-prosjektet i AAL-programmet der mange europeiske land deltok.


 

Demografisk utvikling

I årene framover vil vi få et økende antall eldre i samfunnet, og et synkende antall omsorgs- og helsepersonell. Velferdsteknologi vil bli et viktig redskap og SeniorSmart er en enkel løsning som kan bidra å opprettholde helsen.

Følgeforskningen som ble gjort ved NTNU Helsefag høsten 2017 viste at eldre har stor nytte av teknologien. De følte mindre på ensomhet under og etter pilotutprøvingen og har fått et større sosialt nettverk enn tidligere. De fikk en bedre psykisk helse og opplevde en bedre tilværelse.

Bruk av SeniorSmart bidrar til sosialisering og har en positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse. Tiltak som gir bedre helse gir økt livskvalitet for den enkelte.


Welfare technology is about people – not the technology

Findings from the research at NTNU showed that elderly people experienced increased sosial activity and increased social network using application like SeniorSmart. Those who had previousely felt loneliness described less experience of loneliness in the period during the pilot testing.

The informants during the study at NTNU explained the lack of social network as a couse of their lonliness. The study shows a connection between social activity, sicial network and lonliness. Interest in learning about technological tools, as well as initating contact with others, was mentioned as important features to benefit from the application.


 

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

 

 

 

Samarbeidspartnere teknologi og helse

 

 

 

Samarbeid med ungt entreprenørskap

 

 

 

 

SeniorSmart er registrert i Frivillighetsregistret. Seniorsmarts moderorganisasjoner er Foreningen Senior IKT Trondheim og Innherred Seniorforum