SeniorSmart
SeniorSmart for økt aktivitet og livsgledeAppen som bidrar til økt sosial kontakt og motvirker ensomhet


SeniorSmart er et verktøy for å mobilisere mot ensomhet

 

Bruk SeniorSmart og finne noe nyttig eller hyggelig du kan se på eller delta på digitalt!

 

Vi utfordrer alle i Norge, kulturliv, sang, musikk, foredrag, teater, treningsstudio, aviser, organisasjoner, foreninger, myndigheter osv til å sende oss info eller link til innhold som passer godt for seniorer. Vi oppfordrer avisene til å åpne sine lukkede sider for eldre, læreinstitusjoner til å åpne opplæringsprogrammer, kulturarbeider til å publisere osv. Vi er interessert i alt innhold som kan bidra til at eldre blir mindre ensomme i den vanskelige tiden vi er inne i. Lokalt innhold og stoff vil ha stor interesse. Matombringing, andre tjenester og nyttige tips kan også legges ut. SeniorSmart-appen kan sortere på fylke, kommune eller avstand.

Hensikten med SeniorSmart er en app for å finne og avtale møteplasser. Når vi nå ikke kan møtes fysisk lenger så ber vi alle om å bidra med innhold til de digitale møtene. Send oss en melding på senior.smart@seniorsmart.no

Prosjektet har støtte fra Helsedirektoratet og det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet gjennom en tilskuddsordning for å finne teknologiske hjelpemidler mot ensomhet.

I første omgang legger vi ut en rekke digitale tilbud du kan se på hjemme med en enkel løsning hvor du bare trenger å trykke på tittelen for arrangementet for å komme til det. Senere vil vi også legge ut verktøy hvor du kan delta aktivt sammen med andre og ha sosial kontakt og kommunikasjon over nettet.

 

Her er et utvalg tilbud som foreløpig er lagt ut og som kanskje passer for senioren:

Her er noen tilbud du kan fylle tida med i disse coronatider. Du kan bare trykke på den blå linken og så kommer du rett til programmet og kan se det. Du kan se alle programmene på mobil, nettbrett eller telefon og dersom du har utstyr for det så kan du også få de opp på TV-en din.

 

Stiklestad

Bli med på omvisning på Stiklestad. I dette første programmet fra Stiklestad får du en guidet tur på Stiklestad med en omvisning i det katolske kapellet. Arnstein Indahl er omviser. Flere programmer kommer.

 

The Royal Philharmonic Orchestra The Symphonic Beatles

Flott konsert med The Royal Philharmonic Orcestra som spiller Beatles-melodier. Fullt orkester med The Royal Choral Society og Louis Clark som dirigent. Kjente melodier som Yesterday, Eleanor Rigby, Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, She’s Leaving Home, All You Need Is Love, I Am The Walrus, Blackbird, Long And Winding Road, Beatlephonic Medley, Mull Of Kintyre, She Loves You og Fool On The Hill.

The Royal Philharmonic Orchestra ble grunnlagt i London I 1946. I tillegg til å spille i Royal Festival Hall og Royal Albert Hall så har orkestret også gitt ut mange plater

 

E6 gjennom Trøndelag

E6 i Nord-Trøndelag – minutt for minutt. Her blir du med på en reise minutt for minutt med bil igjennom Trøndelag

 

Le Bureau

Le Bureau er en spennende spionseriene som NRK gir deg tilgang til. Serien er er realistisk og troverdig og serieskaper Eric Rochant og hans team klarer å gi et inntrykk av både hvor grundige, dyktige og modige etterretningsagentene er, og hvor intrikat og total manipuleringen er i deres verden. Dette er en serie som prøver å gi et innblikk i hvor sårbare våre nye samfunnsstrukturer er, og hvor høy risikoen er for at det stadig vekk kan gå ganske galt. Det er mange episoder, start med den første.

 

Film

På FilmBib får du gratis tilgang til filmer fra Norsk Filminstitutt. Du må ha et nasjonalt lånekort fra Biblioteket og et PIB-nummer for å få lov til å låne. Det er både vanlige spillefilmer, kortfilmer og dokumentarer som er lagt ut. Du kan se filmer av nyere dato, men også et utvalg av filmer som går tilbake i tid. Du er en unik samling av kortfilmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Her er også historisk interessante og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer.

For å bruke tjenesten må du ha et nasjonalt lånekort. Pålogging skjer ved bruk av lånenummer og pinkode tilknyttet til lånekortet. Dersom du mangler dette kan du få kort og pinkode på biblioteket.

 

Vi utfordrer alle i Norge, kulturliv, sang, musikk, foredrag, teater, treningsstudio, aviser, organisasjoner, foreninger, myndigheter osv til å bidra med innhold som passer godt for seniorer.

 

 

Les mer om bakgrunnen for SeniorSmart  på dette nettstedet og på våre Facebooksider!

Se vår video om SeniorSmart!

 

SeniorSmart er en app spesielt utviklet for at brukerne skal kunne finne sosiale aktiviteter de kan være med på for å motvirke ensomhet. 

I sin enkleste form finner brukerne relevante aktiviteter i sitt nærmiljø eller på steder de reiser til.  Ved mer avansert bruk kan det opprettes egne aktiviteter for venner, dele opplysninger om hvem som deltar og eventuelt avtale skyss. SeniorSmart linker til sted for kjøp av billetter, men applikasjonen kan også ta seg av påmelding dersom det er ønskelig. De mulige bruksområdene er mange, både for unge og eldre.

Ensomhet er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem med både mange eldre og mange unge som er ensomme. Den nye Stortingsmeldingen Leve Hele Livet fokuserer på problematikken og kommunene blir pålagt å lage løsninger for å hjelpe til å motvirke ensomhet. SeniorSmart er et slikt verktøy, spesielt utviklet for å hjelpe eldre ut av ensomhet.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet som et av de prioriterte områdene i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Eierne er Foreningen SeniorSmart, registrert i Frivillighetsregisteret og med 2 moderforeninger, Senior IKT Trondheim og Innherred Seniorforum med tilsammen om lag 1200 medlemmer.

Prosjektet har hatt et tett samarbeid med NTNU hvor studenter fra teknologi har utviklet appen og studenter fra helsefag har fulgt grupper som har brukt SeniorSmart og grupper som ikke har brukt et slikt verktøy for å undersøke om appen virker etter sin hensikt. Løsningen er pilotert i Trondheim med godt resultat. Prosjektet bygger på erfaringer fra EU-prosjektet Co-Living i AAL-programmet.

SeniorSmart har mange likheter med sosiale apper som Facebook, men vi valgte å utvikle en egen app fordi vi ønsket å ha full kontroll over data slik at vi kunne ivareta personvernet til de som bruker appen. 

Appen ligger tilgjengelig for nedlasting både på Google Play og AppStore.

For å få nytte av appen må aktiviteter være lagt inn for det området som du er i, men for en test så kan du velge et av våre pilotområder Trondheim eller Verdal som geografisk lokasjon for å se hvordan SeniorSmart fungerer.

 

 

SeniorSmart – et prosjekt som viderefører resultatene fra det Europeiske Co-Living-prosjektet: Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly


App på mobil eller nettbrett

SeniorSmart er en app på mobiltelefon eller nettbrett som gir deg lett oversikt over aktiviteter som passer for seniorer både i ditt nærområde eller andre steder hvor du kan tenke deg å dra. 

Appen er utviklet i nært samarbeid med studenter fra NTNU.


Finne fram til og delta på aktiviteter

SeniorSmart motvirker ensomhet ved å gi deg mulighet for å finne og delta på aktiviteterMotvirke ensomhet med sosial deltagelse

Det er mange som er ensomme i dagens samfunn, både unge og eldre. Forskning, har vist at ensomhet er farlig for helsa og gir deg et kortere liv.

SeniorSmart gir deg oversikt over aktiviteter som passer for deg, enten det er i ditt nærområde eller lengre unna. Du kan melde deg på aktivitetene som tilbyderne har lagt ut, du kan invitere venner med på aktiviteter eller du kan lage deg din egen gruppe som gjør noe aktivt sammen.

Appen installerer du på din egen telefon eller nettbrett og du vil umiddelbart få oversikt over aktiviteter i ditt nærområde. Du kan selv enkelt definere hvor stort ditt nærområde skal være, fra 10 til 100 km og appen finner aktivitetene innen det området du har definert. Du kan også søke på geografiske områder.

Tilbydere, dvs kommuner, lag og foreninger får tilgang til et web-grensesnitt på PC hvor de enkelt kan legge inn aktiviteter.

 


Støtte og samarbeidspartnere

SeniorSmart er støttet av Helsedirektoratet i Norge og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Appen utvikles i nært samarbeid med studenter ved NTNU. Teknologistudenter står for den teknologiske utviklingen og helsefagstudenter har forsket på om appen fungerer som planlagt og bidrar til mindre ensomhet.


 

Prosjektbakgrunn

Appen bygger på internasjonale erfaringer fra det europeiske Co-Living-prosjektet i AAL-programmet der mange europeiske land deltok.


 

Demografisk utvikling

I årene framover vil vi få et økende antall eldre i samfunnet, og et synkende antall omsorgs- og helsepersonell. Velferdsteknologi vil bli et viktig redskap og SeniorSmart er en enkel løsning som kan bidra å opprettholde helsen.

Følgeforskningen som ble gjort ved NTNU Helsefag høsten 2017 viste at eldre har stor nytte av teknologien. De følte mindre på ensomhet under og etter pilotutprøvingen og har fått et større sosialt nettverk enn tidligere. De fikk en bedre psykisk helse og opplevde en bedre tilværelse.

Bruk av SeniorSmart bidrar til sosialisering og har en positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse. Tiltak som gir bedre helse gir økt livskvalitet for den enkelte.


Welfare technology is about people – not the technology

Findings from the research at NTNU showed that elderly people experienced increased sosial activity and increased social network using application like SeniorSmart. Those who had previousely felt loneliness described less experience of loneliness in the period during the pilot testing.

The informants during the study at NTNU explained the lack of social network as a couse of their lonliness. The study shows a connection between social activity, sicial network and lonliness. Interest in learning about technological tools, as well as initating contact with others, was mentioned as important features to benefit from the application.


 

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet og Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

 

 

 

Samarbeidspartnere teknologi og helse

 

 

 

Samarbeid med ungt entreprenørskap

 

 

 

 

SeniorSmart er registrert i Frivillighetsregistret. Seniorsmarts moderorganisasjoner er Foreningen Senior IKT Trondheim og Innherred Seniorforum