SeniorSmart

SeniorSmart

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre Skal eldre kun behandles med medisiner? Kan sosial aktivitet fremfor sykdomsdiagnose og behandling være like så viktig for helse og velvære? Kan en melding på mobilen din…