SeniorSmart

Om oss

SeniorSmart

Foreningen SeniorSmart
Postadresse Runberget 4, 7657, Verdal
Mobil: 48420896
Org.nr: 918434461


Eiere og samarbeidende søkere

ForeningenSenior IKT Trondheim og  Seniornett Trondheim.
Hornemansgården, Kongens Gate 7, 7013 Trondheim. Org.nr. 913437853

Innherred Seniorforum (ISFo)/Seniornett  Innherred.
Postboks 115, 7601 Levanger.  Org.nr. 997301447
www.isfo.no

I pilotprosjektet som vil omfatte kommunene Trondheim, Klæbu, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta er det tilsammen 29000 seniorer. De resterende trøndelagskommunene vil bli invitert inn etterhvert. I samarbeider med Seniornett Norge åpner vi i fase 2 av prosjektet for en nasjonal utbredelse.


Nasjonal forankring

Prosjektet har en nasjonal forankring gjennom Seniornett Norge hvor både Seniornett Innherred og Senior IKT Trondheim er medlemmer. Seniornett Norge er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger, for seniorers aktive læring og kompetanseutvikling på IKT-området. Organisasjonen skal:

  • arbeide for å fremme seniorers aktive bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), for å styrke deres trygghet og integrering i det moderne samfunnet.
  • arbeide for å sikre alle seniorer som ønsker det, opplæring, støtte og veiledning i bruk av IKT.
  • være et faglig og sosialt nettverk for medlemmen
  • arbeide for å påvirke IKT-utviklingen i Norge til beste for seniorer.
  • være en god samarbeidspartner for andre aktører, både private og offentlige, som arbeider innenfor organisasjonens interesseområde.

Seniornett Norge, postboks 1002, Sentrum, 0104 Oslo. Besøksadresse: Dronningens gate 6, 0152 Oslo
E-post: kontor@seniornett.no. Telefon: 22429626. Org.nr. 979370229


Kontaktpersoner

SeniorSmart
Roald Bergstrøm
roald.bergstrom@tronder.no
93435094