SeniorSmart

Tilbyder

Samarbeid med tilbydere

For å få utbytte av SeniorSmart så har vi samarbeid med tilbydere; dvs kommuner, offentlige institusjoner og private organisasjoner og eiere av møteplasser i Trondheim og i Levanger og Verdal som er våre kjerneområder for utprøving av SeniorSmart. Etter hvert som bruken av SeniorSmart utvides så må det inngås kontrakt med tilbyderne i de enkelte kommuner eller bydeler.

Kommunen får tilbud om en site-lisens av SeniorSmart som omfatter alle eldre innen kommunen eller bydelen. SeniorSmart er gratis for privat bruk, men tilbyderne må betale for lisens eller for hvert arrangement som de legger inn. 

 

Enkelt web-grensesnitt for innlegging av aktiviteter for tilbyderne

 

 

Hver tilbyder får sin egen brukerkonto

Tilbydere som skal legge inn aktiviteter får en egen brukerkonto hvor de enkelt kan legge inn aktiviteter fra en PC